Showing 1–36 of 140 results

Show sidebar

[เช่าเก้าอี้] เก้าอี้ชิวารี_คริสตัล(เจ้าหญิง)

150.0 ฿

[เช่าเก้าอี้] เก้าอี้ชิวารี-คริสตัลไม้ไผ่

150.0 ฿

[เช่าเต็นท์ 2×2]_ เต็นท์เช่า ปิรามิด 2×2 เมตร

500.0 ฿

[เช่าเต็นท์ 3×3]_เต็นท์เช่า 3×3ม. ทรงปิรามิด

600.0 ฿

[เช่าเต็นท์ 3×6]_เต็นท์เช่า_โค้งขาว

1,500.0 ฿

[เช่าเต็นท์ 4×4]_ เต็นท์เช่า ปิรามิด 4×4 เมตร

1,300.0 ฿

[เช่าเต็นท์ 4×8]_เต็นท์เช่า โค้งขาว 4×8 เมตร

2,000.0 ฿

[เช่าเต็นท์ 5×5]-ปิรามิด 5×5 เมตร

1,500.0 ฿

[เต็นท์เช่า] _ เช่าเต็นท์เซ็นจูรี่ 3×3 เมตร

1,000.0 ฿

เก้าอี้ชิวารีครอสแบ็ค_เก้าอี้ไม้ โต๊ะจีน

2,000.0 ฿ 1,800.0 ฿

เช่าคูลเลอร์น้ำร้อน

400.0 ฿

เช่าชุดขันโตก – บริการให้เช่าชุดขันโตก

400.0 ฿

เช่าชุดคูลเลอร์น้ำ

650.0 ฿

เช่าชุดรดน้ำสังข์ สีขาวทอง

2,000.0 ฿ 1,800.0 ฿

เช่าชุดรดน้ำสังข์-สีขาวเงิน

3,000.0 ฿ 2,500.0 ฿

เช่าชุดอ่างอุ่นอาหาร

1,200.0 ฿

เช่าชุดโซฟาสีขาว

2,500.0 ฿

เช่าชุดโต๊ะจีน เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าและผูกโบว์ทองแก้ว

480.0 ฿

เช่าชุดโต๊ะเก้าอี้บาร์ไฟเบอร์-สีขาว

1,050.0 ฿ 1,000.0 ฿

เช่าชุดโต๊ะเหลี่ยม-เก้าอี้ชิวารี-โรสโกลด์

980.0 ฿

เช่าชุดโต๊ะเหลี่ยมผ้าคลุมสีทอง-เก้าอี้ชิวารี_คริสตัลเจ้าหญิง

1,100.0 ฿

เช่าถาดอาหาร – ให้เช่าถาดอาหาร

250.0 ฿

เช่าพัดลม-พัดลมไอเย็น_ใหญ่

1,800.0 ฿ 1,650.0 ฿

เช่าพัดลม-เช่าพัดลมธรรมดา 24นิ้ว

500.0 ฿

เช่าพัดลม-เช่าพัดลมไอเย็น_เล็ก

900.0 ฿ 750.0 ฿

เช่าพัดลมแขวน 24 นิ้ว

500.0 ฿

เช่าพัดลมไอน้ำ_24นิ้ว

800.0 ฿

เช่าพัดลมไอเย็น-กลาง

1,300.0 ฿ 1,100.0 ฿

เช่าร่มสนาม – บริการให้เช่าร่มสนาม

200.0 ฿

เช่าร่มเชียงใหม่

200.0 ฿

เช่าลำโพง เคลื่อนที่ พร้อมไมค์

เช่าอ่างอุ่นอาหาร_แบบเหลี่ยมใหญ่

700.0 ฿

เช่าอ่างอุ่นอาหารแบบกลม

190.0 ฿

เช่าอ่างอุ่นอาหารแบบเหลี่ยม

400.0 ฿

เช่าอาสนะ 9ที่นั่ง สีครีม-ทอง

2,000.0 ฿

เช่าอาสนะ 9ที่นั่ง สีแดง-ทอง

2,000.0 ฿