ขั้นตอนการจอง

01.

เลือกสินค้าจากเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่สนใจในหมวดต่าง ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางร้านหรือโทรหาเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

02.

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อหรือสอบถามผ่านเรา

  • โทรศัพท์ 096-254-9956 คุณสกาย หรือ 099-361-9956 คุณขนม
  • อีเมล์ thewisheventservice@gmail.com
  • Line : คลิกเพื่อ Add line
03.

แจ้งรายละเอียดเพื่อทำใบเสนอราคา

แจ้งรายละเอียดแก่ทางร้านเพื่อทำใบเสนอราคา

  • สินค้าที่สนใจพร้อมระบุจำนวน
  • สถานที่ติดตั้ง (เพื่อทำการประเมินค่าขนส่ง)
  • วันที่ใช้งานพร้อมเวลาที่สามารถเขาติดตั้ง/รื้อถอน
  • ชื่อเบอร์โทรเพื่อให้ทางร้านติดต่อกลับ(ผู้ประสานงาน)
  • ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
04.

ทางร้านนำเสนอใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา

ทางร้านนำเสนอใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าพิจารณาและตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งหมายเหตุเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

05.

ชำระมัดจำ 30%

ลูกค้าชำระมัดจำ 30% และแจ้งการชำระเงินเพื่อจองคิวงาน ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น!

06.

ส่วนที่เหลือ 70%

ส่วนที่เหลือ 70% ลูกค้าชำระในวันติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จทันที โดยสามารถชำระด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น!